Navigering i et nytt energi-landskap
I 2021 trådte det i kraft nye regler som krevde at nettselskaper skal være selskapsmessig og funksjonelt adskilt innen samme konsern. Dette innebar at selskaper som Notodden Energi måtte skille ut sin nett- eller kraftvirksomhet fra bedriften og merkevaren.

Notodden Energi hadde en godt etablert merkevare og en sterk lokal posisjon i Notodden og nærområdene. Det var essensielt å bevare og videreføre denne verdien i selskapets videreutvikling.

  • Merkevareanalyse
  • Markeds-og kundeundersøkelse
  • Merkevarestrategi
  • Merkevarearkitektur
  • Utvikling av forretningsmodell
  • Posisjonering
  • Visuell identitet
  • Strategisk rådgivning

En ny æra for Notodden Energi

For Notodden Energi, et energiselskap med eierskap i både kommersielle og ikke-kommersielle virksomheter, resulterte disse nye reglene i en omfattende omstruktuerering på tvers av organisasjonen. Målet var å oppnå større klarhet for kundene, samt skape mer effektive forretningsmodeller.

En anerkjent merkevare

Notodden Energi er et selskap med offentlige eierskap og dype røtter i lokalsamfunnet. Lokalt har merkevaren en unik posisjon som 99% av befolkningen er kjent med. Det var viktig for bedriften at denne verdien ble tatt med videre.

Delen av selskapet som leverte den monopolbaserte nettvirksomheten, hadde lite til felles med den fremoverlente kommersielle delen med salg av energi og digitale tjenester. Denne strukturen skapte et solid fundament for en ny merkevarestrategi som utnyttet disse forskjellene. Målet var å drive vekst og kundefokusert utvikling i begge deler av selskapet.

Fra tradisjon til innovasjon

Notodden Energi tok steget inn i en ny æra som den ledende kommersielle merkevaren, med fokus på energi og digitale tjenester. Med en ny merkevarestrategi, satser de nå helhjertet på innovasjon og forretningsutvikling med en proaktiv tilnærming til kundeservice. Merkevarearkitekturen ble utformet for å også inkludere fremtidige produkter og løsninger under denne merkevaren.

Eksempler på designbruk

 

 

Logovarianter  

 

 

Vil du lære mer om prosjektet? Ta kontakt med

Robert Leinders-Krog