Trygt frem i hele Norge
En felles nasjonal strategi avdekket behovet for en ny merkevare for bestilling av taxitjenester i hele Norge, og taxilink™ erstattet både den tidligere lokale applikasjonen Svippr, samt dannet grunnlaget for en ny nasjonal applikasjon som forsterker posisjonen til eierene og øker kundelojalitet på tvers av sentraler og regioner.

ITF er den fremste leverandøren av taxiløsninger i Norge og et av Nordens største utviklingsmiljøer på området. Selskapet er eid av veletablerte og seriøse aktører i bransjen og er sentrum for Norges største nettverk av taxisentraler.

taxilink™ er den taxiappen med størst befolkningsdekning i Norge. I samarbeid med lokale taxisentraler dekker taxilink mer enn 65% av landets befolkning.

 • Markedsinnsikt
 • Merkevarestrategi
 • Kommunikasjonsstrategi
 • Navneprosess
 • Visuell identitet
 • Trademarking
 • Nettside design
 • Applikasjonsdesign
 • Markedslansering
 • Markedsføring og kampanjeledelse
 • Innholdsproduksjon

taxilink™ ble utviklet for å tilby en enkel og pålitelig løsning for taxibestilling. taxilink™ samler flere taxisentraler under én paraply og tilbyr en enkel bestillingsprosess med fokus på tillit, transparens og trygghet. Med fokus på trygghet og forutsigbarhet, skaper taxilink™ et økosystem av profesjonelle taxisentraler som befinner seg over hele landet.

 

Et trygt valg fremfor et billig valg

Taxinæringen i Norge er uoversiktlig og fragmentert. For markedet så er det ofte pris som lokker kunder til nye og ofte mindre selskaper. Samtidig er pris en faktor som ofte henger sammen med seriøsitet og trygghet.

Undersøkelser har vist at trygghet er viktigere enn pris i alle målgrupper og denne innsikten dannet grunnlaget for strategien rundt taxilink™. Ambisjonen var å definere en ny nasjonal merkevare som evnet å løfte felleskapet lokalt. Ved å tilføre verdi, kjennskap og tillit uansett hvor kunden befinner seg – og alltid med trygghet i fokus.

 

Et strategisk skifte

taxilink™ ble strategisk utformet som mer enn bare en tjeneste – det skulle være et skifte mot en ny standard innen persontransport. Kjernen i strategien var å bygge en merkevare som stod for trygghet, forutsigbarhet og tillit.

Strategien innebar å utvikle en felles identitet for alle samarbeidende taxisentraler. Dette skulle ikke bare gjenspeile en samlet visjon om kvalitet og service, men også gi kundene en umiddelbar gjenkjennelse gjennom en nasjonal tilgjengelig app.

 

Navn

Det var viktig at navnet ikke bare reflekterte merkevarens verdier, men også var gjenkjennelig for det den representerer – en taxi-tjeneste. Derfor ble det avgjørende å inkludere ordet «taxi» i navnet. Dette valget var strategisk for å sikre at potensielle brukere forstod umiddelbart hva slags tjeneste det var snakk om. Navnet måtte også fange essensen av tjenesten – en pålitelig kobling mellom kunde og sjåfør – samtidig som det skulle være lett å huske og uttale.

Sammen med ledergruppen ble det gjennomført en kreativ og strategisk prosess for å generere et utvalg av mulige alternativer. Valget falt på taxilink™, et navn som umiddelbart kommuniserer tjenestens formål – å koble brukere med taxier på en effektiv og pålitelig måte. «Taxi» i navnet sikrer at tjenesten er lett identifiserbar som en transportløsning, mens selve «lenken» antyder teknologi, tilkobling, og nettverket av taxisentraler som ligger til grunn for tjenesten.

Navnet og designet er i dag beskyttet i Norge, og ™ er registrert i juni 2023.

Designutvikling

Hele merkevaren handler om kommunikasjon, nettverk, trygghet og tilgjengelighet. Derfor måtte designet kommunisere dette tydelig – uansett hvor man møter merkevaren – på biler, på digitale flater, eller på en kvittering (eller en kaffekopp). Designet kommuniserer en sterk og tydelig identitet. Kombinasjonen av en solid typografi med et symbol som representerer en lenke, som integreres i bokstavene, gjør dette til en unik og lett gjenkjennelig merkevare.

Den grønne fargen symboliserer vekst og fornyelse, og er også en farge som signaliserer ‘go’ – en positiv assosiasjon for en tjeneste som handler om bevegelse. Den sorte og hvite fontfargen gjør logoen lesbar både på digitale plattformer og når den er plassert på bilene.

 

 

Markedsføring og lansering av taxilink™

Lansering av merkevaren ble gjennomført i Q4 2023, med en spennende miks av digitale og fysiske aktiviteter. Fra digital annonsering i tradisjonelle medier, til å være synlig på togstasjoner i morgenrushet, og lokale idrettsarrangementer til målrettet reklame i sosiale medier.

Miksen av ulike aktiviteter gir oss en unik mulighet til å nå ut til kundene på flere nivåer – fra uforventete stunts som skaper samtaler til målrettet digital tilstedeværelse. På denne måten skaper vi rom til å bygge en merkevare som er både synlig og minneverdig.

Resultatet av lanseringskampanjen overgikk ambisjonene på både antall nye brukere, nedlastninger, og faktisk bruk av appen.

 

Vil du lære mer om prosjektet? Ta kontakt med

Robert Leinders-Krog