Series D rebrand for internasjonal skalering
Ardoq skaper endringer i Enterprise Architecture-feltet. Den nylige Serie D-finansieringsrunden sikret en investering på $125M som muliggjorde satsing på ytterligere global skalering og styrking av posisjonen innenfor feltet. The Brand Project ble utvalgt til å utvikle en komplett strategisk rebrand, for å muliggjøre videre vekst på internasjonal skala.

Ardoq, som ble etablert i Norge i 2013, er en global SaaS bedrift som tilbyr et Enterprise Architecture-verktøy for å navigere digitale transformasjoner.

 • Kultur- og merkevareanalyse
 • Merkevarestrategi og merkevareplattform
 • Posisjonering
 • Strategisk narrativ
 • Design av visuell merkevareidentitet
 • Utvikling av visuelle merkevareelementer
 • Digital brand guide
 • Intern og ekstern implementering
 • Kommunikasjon

Nisjelederen som tar enterprise architecture til et nytt nivå

Ardoq endrer Enterprise Architecture-feltet (EA) som dukket opp på 80-tallet, ved å fokusere på en sømløs integrasjon mellom det stadig mer digitaliserte markedet og menneskers atferd og forventninger. For Ardoq er ikke EA bare en teknologi, men et dynamisk verktøy som kan hjelpe bedrifter å navigere seg gjennom en digital transformasjon ved å kunne planlegge, utføre og forutsi påvirkningen av endringer i hele organisasjonen.

 

En strategisk rebrand eller ikke?

Alle bedrifter i høy vekst vil til slutt nå et punkt hvor de ser at merkevaren ikke lenger representerer ambisjonene og veksten til bedriften. Verken på et strategisk eller visuelt nivå.

Det var den kommende finansieringsrunden som utløste en strategisk gjennomgang og revurdering av den daværende merkevaren. Ardoq ville undersøke om merkevaren fremdeles muliggjorde fremtidig vekst, eller om merkevaren trengte en helhetlig endring. Vurderingen indikerte at; jo, en helhetlig endring var faktisk nødvendig.

 

Prosess skreddersydd for hastighet

Rebranding-prosjektet baserte seg på The Brand Projects kjerneprosess; en iterativ, praktisk, helhetlig og smidig måte å utvikle en merkevare på. I dette tilfellet ble prosessen skreddersydd til det raske miljøet til scaleupen i kraftig vekst.

Analysefasen innebar et dypdykk i det internasjonale markedet og forståelse av konkurransebildet, Gartner-evalueringene og de viktigste forskjellene i go-to-market-strategier og -produkttilbud. Denne analysen ble deretter sammenlignet med kvalitativ innsikt fra kundesamtaler og dybdeintervjuer med Ardoqs ledelse og ansatte.

Den anbefalte handingen og fokus? Enkelhet og tydelighet.

Det høres kanskje innlysende ut, ettersom alle merkevarer kan trenge mer av dette, men for Ardoq betydde dette å fokusere merkevaren på det de gjør best i verden; å levere beslutningsverktøy som gjør det mulig for bedrifter å transformere – og vinne!

 

En global målestokk for lønnsom transformasjon

Den nye merkevarestrategien, utviklet gjennom uker med tett samarbeid, definerer et selskap som ønsker være tro mot til sine skandinaviske røtter, men som likevel har ambisjoner om å bli en global teknologileder. En markedsleder som tiltrekker seg de beste talentene og de mest anerkjente merkene som kunder. Samtidig som de utvikler teknologi som gjør det mulig for både ledere og fagfolk innen EA å administrere den digitale transformasjonen på en en mest mulig lønnsom måte.

Det ble introdusert et enkelt, men kraftig formål om å være et selskap som faktisk elsker endring, noe som blir støttet av en redefinert visjon om å bli den globale målestokken for lønnsomme digitale transformasjoner. Født i Skandinavia, men skapt for å revolusjonere en global verden.

Det veletablerte verdisystemet om å være “bold, caring and driven” ble beholdt og operasjonalisert ved hjelp av et nytt sett av merkevareregler. Implementeringen av disse veiledende reglene tok merkevarestrategien fra å være noe abstrakt til noe håndgripelig som direkte påvirker hvordan Ardoq driver den daglige driften. Dette gjør det nå mulig for alle i hele selskapet å forholde seg til merkevaren, uavhengig av lokasjon, funksjon eller fokus.

 

Strategi oversatt til ny identitet

Med en ny merkevarestrategi i lommen, var det nødvendig med en ny visuell identitet for å manifestere de nye målene og signalisere endringen. Den nye identiteten måtte matche de voksende ambisjonene til selskapet, sikre tillit og fokus, samt umiddelbart vise konkurransefortrinn. Utviklingen av identiteten måtte bevare smidigheten og personligheten til den relativt nye teknologi-merkevaren.

The Brand Project sitt strategiske designteam jobbet i samarbeid med Ardoq’s designteam med å utvikle en revidert merkevareidentitet som muliggjør og støtter de strategiske ambisjonene til merkevaren. En rask, iterativ prosess resulterte i en klar retning og tre designprinsipper.

 

Utførelse av The Brand Projects designprinsipper for Ardoq 2.0:

Designprinsippene ble utviklet for å veilede den visuelle identiteten. Ved å alltid ha disse prinsippene i bakhodet, vil Ardoq’s designere kunne bruke designet på en gjennomført og konsistent måte.

 • Endring
  Ardoq elsker endring. Når du ser Ardoq, vil du se endring. Designet viser bevegelsen mot den beslutningen deres kunder står foran. Endringen visualiseres i den subtile variasjonen av farger, de stadig skiftende mønstrene, måten mennesker leser informasjon og data på, og i den kommende, riktige avgjørelsen.
 • Balanse
  Den rette balansen blir etablert visuelt gjennom form og farge. På en side er Ardoq det trygge alternativet. Solid og pålitelig. På den andre siden er Ardoq banebrytende og endringsledende. Leken, til og med litt vågal. Måten Ardoq visualiserer data på, samt hvordan selskapet er formet, blir illustrert gjennom rektanglene i designet. Men måten Ardoq fargelegger og kler seg på er lys og morsom. Den fargerike leken balanserer det firkantede alvoret.
 • Enkelhet
  Ardoq handler om å forenkle. De hjelper kundene med å ta de viktige avgjørelsene ved å løsne opp i kompleksiteten. De pivoterer data for å gjøre det enkelt fra alle kanter. De streber etter å være synonymt med lønnsom transformasjon. Derfor er den visuelle tilstedeværelsen enkel og lett å forstå.

 

Fra teori til rask praksis

Å holde tritt med en superrask global scaleup som befinner seg midt i en Serie D-finansieringsrunde er ingen enkel oppgave. Det å gå fra teori til praksis betydde å ha klampen i bånn fra dag én.

I tett samarbeid med ulike avdelinger i Ardoq, skapte The Brand Project ambassadørkonseptet Brand Coach; et flertall ansatte spredt rundt i hele organisasjonen som lever og ånder for Ardoq-merkevaren.

Disse Brand Coachene ble opplært i den nye merkevaren, og har nå en daglig innvirkning på den merkevarestyrte virksomheten til selskapet. Videre ble rebrandingen lansert internt i en global kickoff, og den eksterne implementeringen av Ardoqs egen transformasjon i både design og merkevarestrategi ble lansert systematisk og på tvers av alle enheter.

The Brand Project jobber nå med Ardoq om å implementere en sterk merkevare og hjelper stadig selskapet med å utvikle deres globale tilstedeværelse og tydelig posisjon.

Vil du lære mer om Ardoqs perspektiv på merkevareprosjektet? Les deres historie her.

Eller ta kontakt med kunden:
Sigrun Rodrigues, CMO Ardoq, sigrun.rodrigues@ardoq.com
Erik Bakstad, CEO Ardoq, erik.bakstad@ardoq.com

På tide å snakke om deg? Ta kontakt. Combined Shape

Vil du lære mer om prosjektet? Ta kontakt med

Robert Leinders-Krog

Combined Shape
Combined Shape
Se flere caser Combined Shape

Når kunder, ansatte og markedet har en sterk relasjon til merkevaren, vil den drive vekst og definere grunnlaget for langsiktig suksess.

Dette er hva vi gjør Combined Shape