Vi er spesialister på å forme morgendagens merkevarer

Ved å kombinere merkevareanalyse med strategisk design og forretningsutvikling bistår vi ambisiøse selskaper med å definere, implementere og lede merkevarer på kryss av selskap, organisasjoner, porteføljer, og ansatte – nasjonalt og globalt.

 

Innsikt og analyse

Avdekke de grunnleggende og underliggende faktaene som skaper fundamentet for gode beslutninger og langsiktig strategi.

Ved å samle og analysere en kombinasjon av kvalitativ analyse og data-drevet innsikt, kan vi kartlegge en helhetlig forståelse av gapene mellom merkevaren, ledelsen, ansatte og markedet. En grunnleggende forståelse av merkevaren samt de underliggende faktorene og driverne, vil definere et faktabasert grunnlag for å ta en tydelig posisjon og legge en langsiktig og bærekraftig strategi som sikrer lønnsom vekst.

 • Brand Audit
 • Porteføljeanalyse
 • Vurdering av merkeverdi
 • Posisjonering og konkurrentanalyse
 • Merkevare- og forretningsanalyse
 • Kategoriinnsikt og -analyse
 • Kundereiseanalyse
Strategi og utvikling av merkevaren

Definere strategiene og de unike visuelle elementene som definerer merkevaren.

For å kunne utvikle og posisjonere en merkevare overt tid, må langsiktig strategi kombineres med hvordan merkevaren oppfattes – i møte med kundene, og visuelt. Denne kombinasjonen av visuell tenkning og strategisk retning, lar oss spille på menneskelige instinkter og den naturlige tankegangen. Metodikken gjør at vi kan forme sterke merkevarer som skaper meningsfulle og verdifulle relasjoner. Strategiene, som er basert på grundig innsikt, skal sikre lønnsom vekst og leder til positiv endring fra innsiden og ut.

 • Merkevarestrategi og -plattform
 • Posisjonering
 • Design strategi
 • Merkevaredrevet forretningsutvikling
 • Porteføljestrategi
 • Merkevarearkitektur
 • Rebranding og debranding
 • Navn og tekstuell identitet
Design og identitet

Oversette strategi og kreative konsepter til visuelle elementer, identitet og virkemidler.

En sterk merkevareplattform skal kunne gi unike merkevareuttrykk og -opplevelser i alle faser av kundereisen og i hvert eneste touch-point. Når identiteten reflekterer organisasjonens DNA, vil det strategiske designet fortelle historien og skape helhet mellom selskap, kunde og marked.

 • Visuell identitet
 • Designsystemer
 • Merkevarearkitektur
 • Konseptutvikling
 • Digitale designkonsepter
 • Web og applikasjonskonsepter
 • Utvikling av merkevareelementer
 • Brand Guidelines
 • Kommunikasjonskonsepter
 • Opplevelsesdesign
Merkevareopplevelser og helhetlig implementering

Integrering og aktivisering av merkevarestrategien i hele selskapet. Innenfra og ut.

Strategier betyr ingenting når de er gjemt i en PDF. Farger og fonter har ingen verdi hvis de ikke bygger merkevarens opplevelser. Merkevareledelse og strategisk implementering må bli en integrert del av virksomhetens utvikling. Vi implementerer strategi, identitet og design i samsvar med selskapets strategiske og taktiske valg og sikrer overgangen fra teori til (beste) praksis.

 • Prosjektledelse av implementering og transformasjon
 • Gotomarket strategi og aktiviteter
 • Kommunikasjonsstrategi
 • Markedsføringsstrategi
 • Designledelse
 • Historiefortelling
 • Merkevareledelse
 • Innholdsutvikling
Se vårt arbeid
Combined Shape
Combined Shape
Se flere caser Combined Shape